Undervisning, kurser och dramaturgi

Skrolla ned för att hitta årets fristående kurser!

ITALIENKURS I MAJ FLYTTAS TILL GERLESBORG PGA CORONAVIRUSET

En del av mitt arbete består av undervisning och handledning av projekt, främst inom film och tv. Jag handleder mellan 30-40 projekt per år i rollen lärare eller dramaturg.

En stor del är studenters arbeten inom Alma Löv manusutbildning med Sara Broos, där jag är huvudlärare. Inom Alma undervisar jag i karaktärsdriven dramaturgi, planerar undervisning samt handleder kort och långfilm. I Mars varje år håller jag i genomgångar av tv-serier i Berlin. (nu flyttar vi denna träff till Danmark av klimatskäl)

https://www.almamanusutbildning.com/

Med Alma Löv Manusutbildnings utbildnings och konstnärliga ledare Sara Broos. Här efter ett gemensamt seminarium på Göteborgs filmfestival om det Intima Tilltalet.

Jag manushandleder studenter på Valands filmhögskola. Jag går in i deras specifika projekt. Jag håller även årliga seminarium här i dramaturgiska strategier. https://akademinvaland.gu.se/

Manusfabriken har både dramalabb och enskilda projekt som jag ibland är med och manusutvecklar. https://www.manusfabriken.se/

Jag arbetar även med filmbolag som dramaturg. Under åren med bla Cinenic film, Götafilm, Garagefilm, Anagram, Naive film, Illusionfilm, BrainAcademy...YellowBild...osv.

Lindholmen ger manusstöd där jag manushandleder. https://www.lindholmen.se/

Här med Ellis Freeman från Berlin filmskola på väg till seminarium i Göteborg.

Här i undervisningssituation med Kirsten Bonnen Rask. Alma manus 2020.

GYMNASIER och FOLKHÖGSKOLOR

En timmes dramaturgi-klass med egna exempel ur mina filmer och böcker.  Genomgång av enkla modeller och ide samt karaktärsskapande. Stort block och projektor är det som krävs. Bokas genom Författarcentrum Väst!

FRISTÅENDE KURSER 2020

Jag handsyr workshops och "talks" på olika teman. Främst karaktärsdriven dramaturgi. Är du intresserad av denna typ av aktivitet och har en relation till Storytelling så kontakta mig så pratar vi vidare. Jag besöker gärna företag, skolor och föreningar och pratar om våra kollektiva berättelser på olika nivåer.

Italien Maj 2020  ITALIENKURS I MAJ FLYTTAS TILL GERLESBORG PGA CORONAVIRUSET.

Våren 2020 far vi åter till Italiens pärla Lucca. En kurs för dig som är yrkesverksam som författare i vilken genre som helst eller vill arbeta ambitiöst med ett projekt, viss förförståelse krävs. Perfekt om du vill starta ett nytt projekt eller skriva en ny version. Vi samlas för en drink den 3 maj om aftonen och presenterar oss för varandra, sen är det text och skrivande som gäller i en vecka. Vill du följa med? Hör av dig om prisuppgifter om du är intresserad. Upplägget är som följer:

På förmiddagarna ges 10-12 föreläsningar på olika teman, se nedan. Jag inleder med reflektioner/undervisning och sen övergår sittningarna i samtal, där du kan använda ditt eget manus som grund. Om du ej har en text med använd dessa timmar för att ringa in ditt tema och er ide. Det finns mycket att lära av varandra. I kursen ingår en manuskonsultation som lägges vid lämpligt tillfälle under veckan. Då har jag läst ditt material och kommer med konkret feedback. Mellan kl 13-16 varje dag kan du bolla tankar med mig som har med ditt skrivande att göra.

Kursen förändras lite varje år och beroende på vem som deltar men följande brukar vara på agendan.

Vad är konflikten värd och hur ser antagonisten ut? Jag arbetar och undervisar i karaktärsdriven dramaturgi. Som ofta, här i väst, baserad på psykologi. Under en arbetsresa i Irakiska Kurdistan stötte jag på ett annat tänkesätt. Istället för att definiera inre viljor efterfrågades där karaktärernas visioner. Politiska, samhälleliga. Yttre. De skådespelare och författare i olika genrer jag mötte hade riskerat livet för sina berättelser under Saddams styre och krävde ett ställningstagande värt att ta risker för. De efterfrågade mod. Detta blev en inspirerande tankeställare som jag vill dela. Jag vill att vi reflekterar över skillnaden i yttre och inre konflikt. Hur kan vi bredda angelägenhetsgraden hos våra karaktärer? Vilken samhällssyn genomsyrar din berättelse? Vilken konvention/föreställning vill du ev utmana?Vad vill du berätta om tiden vi lever i?

Nytt för 2020 är analys och fokus av Antagonistens roll i dramat. Hur ser fienden ut? Vad profilierar vi oss emot?

På tv i kurdistan/Irak. Kulturprogram om kvinnorroller, heder och pjäsen Bardo.

Offer och förövare I de flesta berättelser tar vi naturligt ställning för en karaktär. Någon har rätt och en annan fel. Denna fm ska vi leka med högstatus och lågstatus relationer i våra berättelser. Vi ska även nosa på den privata/offentliga spelplanen. Var känner sig din huvudkaraktär sig säker? Hur kan du utsätta din karaktär för maximalt statusfall? Hur kan du försvara din karaktär och samtidigt låta karaktären utföra oförsvarbara handlingar?

Karaktärspromenad i Spanien.

Koncentration i Italien.

Dramaturgi Låt oss titta på de där bågarna igen! Hur bygger man en effektiv historia? Hur disponerar man tid? Hur håller man tillbaka information men ändå får karaktärernas möten avslöja ”story” Det motsatta gäller också: Hur får vi storyn- det yttre händelseförloppet- att avslöja karaktärernas inre motiv? Jag kommer att ge er ett antal modeller som vi kan diskutera tillsammans. Vad är din karaktärs strategi? Vilja, ”want and needs” och framför allt; Object of desire. Begär. Tänj dina gränser kring vad dina karaktärer vågar och kan. Höj deras insatser radikalt. (eller sänk)

Scener, dialog och framåtdriv, ordets MAKT Hur får vi varje scen/sekvens att leda vidare? Det finns några hållpunkter jag kommer att gå igenom. Vad är skillnaden på inre och yttre dialog? Här kan vi inspireras av att vi arbetar i olika genres. I Prosa kan man stanna upp, utan att egentligen förlora i framåtrörelse, i dramatik finns en förväntan på snabbare rörelse och hårdare koppling mellan scenerna.  Hur talar folk? Varför håller man tyst? Hur ljuger man? Vad säger kroppsspråket? Känslomässig utpressning- hur yttrar den sig?

Nytt för i år ett större fokus på scenskrivning.

Poesin. Sexualitet. Sorgen. Det irrationella. Denna sista arbetsdag börjar vi med uppläsning av torsdagens skrivuppgift. Vi slår sönder formen tillsammans. En del av skrivande är hantverk, dramaturgi, form. Något man kan lära sig. Vi har under veckan, förhoppningsvis, arbetat koncentrerat och upptäckt ett underliggande lager i våra berättelser. Det lagret där poesin och det irrationella bor. Ju mer konkret och specifikt du skriver, ju tydligare blir detta lager. Skriver du diffust och allmänt blir det inte poetiskt, vilket är lätt att tro. Vi definierar även var ni befinner er i processen, och formulerar nästa steg att ta.

EXTRA VECKA för fördjupning. (2021)

För de som vill finns möjlighet att lägga till en vecka, vi far vidare till Montecastelli Pisano. En medeltida by i centrala Toscana med sköna omgivningar och minimal yttre stimulans. Min partner Martin och jag har spenderat tid där och mött fantastiska människor i denna dolda pärla. Vi vill gärna dela upplevelsen och bättre ställe att skriva finns inte. Här handleder jag och finns tillgänglig för feedback men inga undervisningspass.

HÖSTEN 2020

FÖR DIG SOM ARBETAR MED TEXT PÅ ANNAT VIS

September 2020 kommer jag, tillsammans med bolaget Karl katt, även att anordna en 4 dagars kurs i vacker västkustmiljö med inriktning mot andra yrkesgrupper som kommunikatörer och coacher.

Bilder nedan från hösten 2018 då vi reste till Rocco di Papa, en by utanför Rom. En tyst karaktärspromenad.

Här med min egen mentor och vän Kirsten Bonnen Rask.