Undervisning, kurser och dramaturgi

Jag är huvudlärare på Alma Löv Manusutbildning, undervisar regelbundet på Valand i dramaturgi och handleder manusarbete. Förutom detta bedriver jag egna skrivkurser under samlingsnamnet DramaQueen på västkusten i Gerlesborg samt i Lucca, Italien. Håller även föredrag och workshops för företag som arbetar med storytelling och besöker skolor med ett enklare upplägg.Jag handleder mellan 30-40 projekt per år i rollen lärare eller dramaturg. Läs mer om mina uppdrag nedan.

För dig som är nyfiken på ton och tilltal. På min youtube-kanal har jag lagt upp en skrivarkurs i kortare format. Klicka för att komma till del 1 av 10.

Alma hösten 2020. Filmbasen i Alby, Stockholm.

KOMMANDE DramaQueen KURSER:

Nivå Avancerad. 25-29 April Gerlesborg på Västkusten. (fullbokad)

Nivå Passionerade nybörjare. September eller oktober. Italien eller Gerlesborg.

Soul Writing hösten 2021. Datum och plats ej satt.

Alma löv manusutbildning i full gång. Lovisa, Andreas, Eli, Sara och Malin. Nivån på Alma är avancerad, skolan riktar sig till yrkesverksamma.

400 studenter tog del av en timme dramaturgi. Med hjälp av tecknade Märta Proppmätt och min senaste roman Modergölen analyserade vi en 3-akts struktur. Lektionen bokas genom Författarcentrum väst. Åmål gymnasium 2019.
Heldag med skrivarlinjen på Sörängens Folkhögskola. Grundläggande dramturgi som passar årskursen. Även ideskapande och karaktärsbygge.

Mer om Alma Löv manusutbildning

En stor del av mitt undervisningsarbete sker inom Alma Löv manusutbildning där jag är huvudlärare. Inom Alma undervisar jag i karaktärsdriven dramaturgi, planerar undervisning tillsammans med Sara Broos samt handleder kort och långfilm. Alma Löv är en vidareutbildning för professionella manusförfattare. https://www.almamanusutbildning.com/

Mer Alma, här tillsammans med Christina och Lisa.

Med studenterna under en casestudy i Berlin.

Med Alma Löv Manusutbildnings grundare och konstnärliga ledare Sara Broos. Här efter ett gemensamt seminarium på Göteborgs filmfestival om det Intima Tilltalet.

Med Ellis Freeman från Berlin filmskola på väg till seminarium i Göteborg.

VALAND

Jag manushandleder studenter på Valands filmhögskola. Jag går in i deras specifika projekt. Jag håller även årliga seminarium här i dramaturgiska strategier. https://akademinvaland.gu.se/

Lunchbreak med Valandstudenter i Göteborg.

MANUSFABRIKEN

Manusfabriken har både dramalabb och enskilda projekt som jag ibland är med och manusutvecklar. https://www.manusfabriken.se/

FILMBOLAG

Jag arbetar även med filmbolag som dramaturg. Under åren med bla Cinenic film, Götafilm, Garagefilm, Anagram, Naive film, Illusionfilm, Brainacademy...YellowBild...osv.

LINDHOLMEN

Lindholmen ger manusstöd där jag ibland manushandleder. https://www.lindholmen.se/

GYMNASIER och FOLKHÖGSKOLOR

En timmes dramaturgi-klass med egna exempel ur mina filmer och böcker. Genomgång av enkla modeller och ide samt karaktärsskapande. Stort block och projektor är det som krävs. Bokas genom Författarcentrum Väst.

FÖRETAG och FÖRENINGAR

Gullers group är en PR och kommunikationsbyrå i Stockholm som regelbundet anlitar mig.

Jag handsyr workshops och "talks" på olika teman. Främst karaktärsdriven dramaturgi men även i allmän storytelling. Är du intresserad av att höra mer eller diskutera ett tänkbart upplägg så kontakta mig så pratar vi vidare. Jag besöker gärna företag och föreningar och pratar om våra kollektiva berättelser på olika nivåer.

Mer om DramaQueen FRISTÅENDE KURSER

Kvällsmys på Gerlesborgsskolans pub 18 sept 2020. Med Benedikte, Monica, Klara och Åsa.

Mina fristående kurser äger rum i Italien, Lucca och i Gerlesborg på Västkusten. Upplägget förändrar jag eftersom och många av mina studenter följer med år efter år. Ofta får jag följa ett projekt från början till slut. Kursen riktar sig till författare inom alla genrer, från början film och teater i huvudsak, nu reser poeter, dokumentärfilmare och konstnärer av olika slag med. 

Hitills har jag endast arbetat med yrkesverksamma inom berättande, men under hösten 2021 kommer jag att pröva med ytterligare två nivåer, Basnivå för nybörjare och Soulwriting, där vi arbetar med psykologiska modeller istället för dramaturgiska.

Här på väg till Italien och staden Lucca med min partner Martin Mirko Hill som är översättare och copy samt kulturhunden Bruno.

Upplägget

På förmiddagarna ges föreläsningar på olika teman. Jag inleder med reflektioner/undervisning och sen övergår sittningarna i samtal, där du kan använda ditt eget manus som grund.

I kursen ingår en manuskonsultation. Då har jag läst ditt material och kommer med konkret feedback.

Varje eftermiddag kan du bolla tankar med mig som har med ditt skrivande att göra.

Om aftonen kan man umgås med andra författare eller dra sig tillbaka och arbeta.

Hanna grubblar på kurs i Spanien när lektioner är slut och vi dukar för kvällssittning. Obs, alkohol ingår inte i kursen, bäst att skriva det för säkerhets skull, dock äter vi ofta middagar tillsammans och fortsätter diskutera text.

Här syns Helen som driver Villa Akvarellen med sin man Niklas. Här bor vi tillsammans under västkustkursen.

Några ämnen som brukar finnas på agendan.

Vad är konflikten värd och hur ser antagonisten ut? Jag arbetar och undervisar i karaktärsdriven dramaturgi. Som ofta, här i väst, baserad på psykologi. Under en arbetsresa i Irakiska Kurdistan stötte jag på ett annat tänkesätt. Istället för att definiera inre viljor efterfrågades där karaktärernas visioner. Politiska, samhälleliga. Yttre. De skådespelare och författare i olika genrer jag mötte hade riskerat livet för sina berättelser under Saddams styre och krävde ett ställningstagande värt att ta risker för. De efterfrågade mod. Detta blev en inspirerande tankeställare som jag vill dela. Jag vill att vi reflekterar över skillnaden i yttre och inre konflikt. Hur kan vi bredda angelägenhetsgraden hos våra karaktärer? Vilken samhällssyn genomsyrar din berättelse? Vilken konvention/föreställning vill du ev utmana? Vad vill du berätta om tiden vi lever i? 

Klara och Åsa begrundar 30-bilders metoden.

Författare och filmare redo för en drink på närliggande resturang i Italien. Marianne, Nanna, Gunilla och Lisa.

Offer och förövare I de flesta berättelser tar vi naturligt ställning för en karaktär. Någon har rätt och en annan fel. Denna fm ska vi leka med högstatus och lågstatus relationer i våra berättelser. Vi ska även nosa på den privata/offentliga spelplanen. Var känner sig din huvudkaraktär sig säker? Hur kan du utsätta din karaktär för maximalt statusfall? Hur kan du försvara din karaktär och samtidigt låta karaktären utföra oförsvarbara handlingar?

Karaktärspromenad i Spanien.

Textsamtal på terassen i Spanien. Hanna, lisa och Nanna.

Dramaturgi Låt oss titta på de där bågarna igen! Hur bygger man en effektiv historia? Hur disponerar man tid? Hur håller man tillbaka information men ändå får karaktärernas möten avslöja ”story” Det motsatta gäller också: Hur får vi storyn- det yttre händelseförloppet- att avslöja karaktärernas inre motiv? Jag kommer att ge er ett antal modeller som vi kan diskutera tillsammans. Vad är din karaktärs strategi? Vilja, ”want and needs” och framför allt; Object of desire. Begär. Tänj dina gränser kring vad dina karaktärer vågar och kan. Höj deras insatser radikalt. (eller sänk)

Scener, dialog och framåtdriv, ordets MAKT Hur får vi varje scen/sekvens att leda vidare? Det finns några hållpunkter jag kommer att gå igenom. Vad är skillnaden på inre och yttre dialog? Här kan vi inspireras av att vi arbetar i olika genres. I Prosa kan man stanna upp, utan att egentligen förlora i framåtrörelse, i dramatik finns en förväntan på snabbare rörelse och hårdare koppling mellan scenerna.  Hur talar folk? Varför håller man tyst? Hur ljuger man? Vad säger kroppsspråket? Känslomässig utpressning- hur yttrar den sig?

Oscar fotograferar Rom. 2018.

Poesin. Sexualitet. Sorgen. Det irrationella. Vi slår sönder formen tillsammans. En del av skrivande är hantverk, dramaturgi, form. Något man kan lära sig. Vi har under veckan, förhoppningsvis, arbetat koncentrerat och upptäckt ett underliggande lager i våra berättelser. Det lagret där poesin och det irrationella bor. Ju mer konkret och specifikt du skriver, ju tydligare blir detta lager. Skriver du diffust och allmänt blir det inte poetiskt, vilket är lätt att tro.

Bilder från hösten 2018 då vi reste till Rocco di Papa, en by utanför Rom. Gunilla, Nanna och Lisa.

Karaktärspromenad Rocco di papa. Med Gunilla, Mario, Marianne, Nanna, Lisa och Oscar.